Preskočiť na hlavný obsah

Užitočné odkazy

Profesné združenia:

Medzinárodná únia súdnych vykonávateľov

Slovenská komora exekútorov

Slovenská advokátska komora

Notárska komora

Slovenská komora daňových poradcov

Združenie sudcov Slovenska

Exekútorská komora Českej republiky

 

Inštitúcie:

Národná rada

Ústavný súd

Generálna prokuratúra

Najvyšší súd

Súdna rada

Ministerstvo spravodlivosti

Justičná akadémia

Verejný ochranca práv

Európsky súd pre ľudské práva

Súdny dvor Európskej únie

Európsky portál elektronickej justície

 

Rôzne:

Zbierka zákonov a obchodný vestník

Právny a informačný portál – SLOV-LEX

Legislatíva Európskej únie

Príslušnosť súdov Slovenskej republiky

Obchodný register

Živnostenský register

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Katastrálny portál

Portál daňovej sekcie Finančného riaditeľstva

Registre, evidencie, zoznamy

Notársky centrálny register záložných práv

Telefónny zoznam

Finančné kalkulačky (SK)

Advokátske kalkulačky (CZ)

Výpočet úrokov z omeškania a súdneho poplatku